Tỉa Trang Trí Rau Củ

Cảm nhận của học viên đến từ Australia học tỉa rau củ quả tại Rosa

Cảm nhận của học viên đến từ Australia học tỉa rau củ quả tại Rosa

: 13-04-2017 : 322

Cảm nhận của học viên đến từ Australia học tỉa rau củ quả tại Rosa

Xem thêm
Học tỉa rau củ quả với Đầu bếp Umasankar đến từ Ấn Độ

Học tỉa rau củ quả với Đầu bếp Umasankar đến từ Ấn Độ

: 13-04-2017 : 411

Học tỉa rau củ quả với Đầu bếp Umasankar đến từ Ấn Độ

Xem thêm
Tỉa trang trí ly - Cách làm đẹp cho thức uống

Tỉa trang trí ly - Cách làm đẹp cho thức uống

: 13-04-2017 : 392

Tỉa trang trí ly - Cách làm đẹp cho thức uống

Xem thêm
Tỉa rau củ quả: tạo hình quả dâu - Carving Strawberry

Tỉa rau củ quả: tạo hình quả dâu - Carving Strawberry

: 13-04-2017 : 357

Tỉa rau củ quả: tạo hình quả dâu - Carving Strawberry

Xem thêm
Tỉa rau củ quả mẫu San Hô

Tỉa rau củ quả mẫu San Hô

: 13-04-2017 : 405

Tỉa rau củ quả mẫu San Hô

Xem thêm