Cách làm Bắp Rang Bơ đơn giản tại nhà với Popcorn popper machine

Cách làm Bắp Rang Bơ (bắp nổ, bỏng ngô) đơn giản tại nhà
How to make Party Baby Popcorn popper machine
-----------
Liên hệ học nghề nấu ăn tại Biên Hòa, Đồng Nai:
- Điện thoại: 0618 820 369 hoặc 0907 345 615
- Email: congtyros@gmail.com
- Website: http://rosa.edu.vn
-----------
Liên hệ mua máy làm bắp rang bơ:
- Điện thoại: 0917 701 001 - 0917 006 003
- Email: dungcubepbanh@gmail.com
- Website: http://dungcubepbanh.com

Video khác