Tình hậu phương

Những ngày quân ngũ ấm tình quân dân

QĐND - Đóng quân ở địa bàn biên giới, chứng kiến cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả của đồng bào các dân tộc nơi đây, những năm qua, tuổi trẻ Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) thường xuyên hành quân đến các bản làng xa xôi, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Xem thêm