Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Sư Đoàn 271 - Bình Dương [2019]

Là chủ trưởng của Đảng và Nhà nước, dành một khoản kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đồng chí bộ đội xuất ngũ đã qua đào tạo nghề hoặc chưa qua đào tạo nghề bằng hình thức cấp thẻ học nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ nhằm góp phần giải quyết việc làm tại địa phương.

Thực hiện chủ trưởng của Đảng và Nhà nước, Rosa là một đơn vị chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, thẩm mỹ trong và Ngoài Nước. Với chức năng của mình, Công ty đưa vào đào tạo nhiều môn đang rất cần cho các ngành dịch vụ hiện nay. Chương trình học sát thực tế, thường xuyên cập nhật theo yêu cầu thị trường. Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao.

Hơn 15 năm, Rosa là một đơn vị chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, thẩm mỹ trong và ngoài nước. Với phương châm của mình, Rosa đã đào tạo nhiều môn đang rất cần cho các ngành dịch vụ hiện nay. 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

  1. Đầu Bếp Chuyên Nghiệp
  2. Pha Chế Chuyên Nghiệp
  3. Thợ Bánh Chuyên Nghiệp
  4. Cắt Uốn tóc Chuyên nghiệp

Đây hiện đang là những nghề có nhiều triển vọng trong xã hội hiện đại. Học viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cao. Đặc biệt, thời gian học ngắn, giáo trình giảng dạy dễ hiểu, thực hành thường xuyên.

THỦ TỤC & HỒ SƠ

STT LOẠI GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG
1 Thẻ học nghề (bản chính) 1
2 Quyết định Xuất ngũ (bản chính) 1
3 Bản sao CMND 2
4 Hình 3 x 4 cm 2

TƯ VẤN - TUYỂN SINH BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

Dưới đây là hình ảnh Dạy Nghề Rosa tư vấn & tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Bộ Đội Sư Đoàn 271 - Bình Dương [2019]

 

Tin tức khác

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Sư Đoàn 5 - Tây Ninh [Năm 2019]

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Sư Đoàn 5 [2019]

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Lữ Đoàn Pháo Binh 75 - Đồng Nai [Năm 2016]

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Lữ Đoàn Pháo Binh 75

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Sư Đoàn 302 - Đồng Nai [Năm 2016]

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Sư Đoàn 302 - Đồng Nai

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Thành Phố Phan Thiết

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại TP Phan Thiết

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 26 - Đồng Nai [Năm 2015]

Dạy nghề miễn phí - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 26 - Đồng Nai

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Sư Đoàn 302 - Đồng Nai [Năm 2015]

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Sư Đoàn 302 - Đồng Nai

Xem thêm

Dạy nghề Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh Bộ Đội Sư Đoàn 5 - Tây Ninh [Năm 2014]

Dạy nghề miễn phí cho Bộ Đội Xuất Ngũ - Tư vấn tuyển sinh cho các bộ đội, chiến sĩ sắp xuất ngũ tại Sư Đoàn 5 - Tây Ninh

Xem thêm