Xăm Phun Nghệ Thuật

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

: 13-04-2017 : 302

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Xem thêm
Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

: 13-04-2017 : 287

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

Xem thêm
Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

: 13-04-2017 : 304

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

Xem thêm
Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

: 13-04-2017 : 315

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp 

Xem thêm
Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

: 13-04-2017 : 297

Xăm hình là một môn nghệ thuật đã được biết đến từ rất lâu, với một số người thì nó lại là điều không đẹp. Nhưng giờ đây, mốt xăm hình đang được lan truyền rộng rãi, làm đẹp cho cơ thể. Chúng ta cùng xem hình xăm chiếc lông vũ trong clip nhé!

Xem thêm
Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

: 13-04-2017 : 316

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

Xem thêm