Giới Thiệu Rosa

Phỏng vấn Việt Kiều Đức học bánh mì tại Rosa - Biên Hòa - Đồng Nai

Phỏng vấn Việt Kiều Đức học bánh mì tại Rosa - Biên Hòa - Đồng Nai

: 30-10-2018 : 51
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Vui Tết Trung Thu thiếu nhi 2017 cùng Dạy nghề Rosa

Vui Tết Trung Thu thiếu nhi 2017 cùng Dạy nghề Rosa

: 30-10-2018 : 46
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Kỳ thi tốt nghiệp nghề Thợ bánh chuyên nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp nghề Thợ bánh chuyên nghiệp

: 30-10-2018 : 40
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Tư vấn hướng nghiệp nghề tại Sàn giao dịch việc làm Bình Dương

Tư vấn hướng nghiệp nghề tại Sàn giao dịch việc làm Bình Dương

: 30-10-2018 : 52
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Chấm thi ẩm thực chủ đề Bữa cơm gia đình Việt tại Nhà hàng Du Long

Chấm thi ẩm thực chủ đề Bữa cơm gia đình Việt tại Nhà hàng Du Long

: 30-10-2018 : 46
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Tỉa rau củ quả mô hình Phượng Hoàng tại Sàn giao dịch việc làm Đồng Nai

Tỉa rau củ quả mô hình Phượng Hoàng tại Sàn giao dịch việc làm Đồng Nai

: 30-10-2018 : 46
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Giới thiệu Cửa hàng Dụng Cụ Nghề Hoàng Long ở Biên Hòa, Đồng Nai

Giới thiệu Cửa hàng Dụng Cụ Nghề Hoàng Long ở Biên Hòa, Đồng Nai

: 30-10-2018 : 40
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Cảm nhận bánh Trung Thu dẻo

Cảm nhận bánh Trung Thu dẻo

: 30-10-2018 : 47
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Cảm nhận bánh Trung Thu đậu xanh và bánh Trung Thu thập cẩm

Cảm nhận bánh Trung Thu đậu xanh và bánh Trung Thu thập cẩm

: 30-10-2018 : 41
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Thi tốt nghiệp nghề pha chế chuyên nghiệp - Pro Bartender

Thi tốt nghiệp nghề pha chế chuyên nghiệp - Pro Bartender

: 30-10-2018 : 46
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Duyên bánh mì của 2 học viên Hawaii và Singapore

Duyên bánh mì của 2 học viên Hawaii và Singapore

: 30-10-2018 : 62
 • Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 02518 820 369 hoặc 02513 855 777

Hotline: 0907 345 615 - 0944 38 6161

Email: congtyrosa@gmail.com

Adress: 46, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Xem thêm
Dạy nghề người khuyết tật - THÙY LINH học làm bánh

Dạy nghề người khuyết tật - THÙY LINH học làm bánh

: 14-04-2017 : 418

Dạy nghề người khuyết tật - THÙY LINH học làm bánh

Xem thêm